ADRES

Ośrodek Dziecięcych Porażeń Mózgowych „Puchatek”
ul. Stalowa 50, 53-433  Wrocław
e-mail: puchatek@spzoz.wroc.pl

REJESTRACJA

Godz. pracy:
pn - wt: 8:00 - 18:00,
śr - pt 8:00-14:30
tel. 71 373 89 41

KIEROWNIK

Kierownik placówki:
Jolanta Zajączkowska
tel. 71 391 17 70
email: jzajaczkowska@spzoz.wroc.pl

DOJAZD

Tramwaj: 4, 5, 11, 14, 24
Autobus: 126, 134

Dojazd do skrzyżowania ul. Grabiszyńskiej z ul. Stalową.

Uwaga!
Informujemy, iż od dnia 1 października 2022r. Ośrodek Dziecięcych Porażeń Mózgowych „PUCHATEK” zostaje przeniesiony na ul. Samuela Lindego 19-21 we Wrocławiu.

PODSTAWOWE INFORMACJE

OŚRODEK DZIECIĘCYCH PORAŻEŃ MÓZGOWYCH „PUCHATEK" ZAPEWNIA KOMPLEKSOWĄ OPIEKĘ REHABILITACYJNĄ NAD:
 • dziećmi z przewlekłą chorobą Centralnego i Obwodowego Układu Nerwowego
 • niemowlętami i małymi dziećmi z opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym o ustalonej i nieustalonej etiologii
 • wady genetyczne i zaburzenia metaboliczne
 • całościowe zaburzenia rozwojowe.

W swojej działalności szczególny nacisk kładzie na udzielanie pomocy specjalistycznej na możliwie najwyższym poziomie i jak najwcześniej, będąc świadomym faktu, iż wczesne wykrycie uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego oraz wczesna rehabilitacja pozwalają całkowicie uniknąć niepełnosprawności bądź w dużym stopniu ją zminimalizować.


Opieka nad podopiecznymi „Puchatka" opiera się na współdziałaniu interdyscyplinarnego Zespołu, w ramach funkcjonującego ośrodka dziennej rehabilitacji, w zakresie diagnozy i terapii: lekarskiej - neurologicznej i rehabilitacyjnej; neurologopedycznej; psychologicznej; pedagogicznej; oraz fizjo- i fizykoterapeutycznej, a także pielęgniarskiej. Ma ona na celu zapewnienie dzieciom dostępu do kompleksowej opieki rehabilitacyjnej poprzez opracowanie szczegółowego programu postępowania w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej rozwoju dziecka. Program zajęć dostosowany jest indywidualnie do każdego dziecka. W opiece nad dziećmi i młodzieżą do 18 lat, wykorzystywane są wszystkie dostępne metody terapii, w tym także:

 • metoda VOJTY,
 • metoda BOBATH,
 • metoda M. CH. KNILLA,
 • zajęcia terapeutyczne W WODZIE – zajęcia na basenie z udziałem rodziców,
 • diagnostyka i terapia psychologiczna,
 • diagnostyka i terapia logopedyczna,
 • szeroki zakres zabiegów: fizjoterapeutycznych (rehabilitacja klasyczna, UGUL, terapia manualna) i fizykoterapeutycznych (TNS, bioptron, tonoliza, magnetronic, laseroterapia punktowa)
 • terapia zajęciowa.