Zapraszamy Panie w ciąży mieszkające we Wrocławiu oraz Ciężarne dokonujące rozliczeń podatkowych we Wrocławiu do zgłaszania swojego udziału we Wrocławskiej Szkole Rodzenia we Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ.

Ze względu na pandemię COVID-19 zajęcia w pierwszym kwartale 2022r. zaplanowane są w systemie on line. Po zniesieniu ograniczeń epidemiologicznych zajęcia będą realizowane w systemie stacjonarnym w Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125.
Do uczestnictwa w zajęciach zapraszamy ciężarną wraz z osobą towarzyszącą.

 

KOORDYNATOR PROGRAMU

Leokadia Jędrzejewska
tel. 691 852 069
email: ljedrzejewska@spzoz.wroc.pl

W okresie obostrzeń epidemicznych związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zajęcia są prowadzone w formie on line dwa razy w tygodniu po 2 godziny w wybranych dniach tygodnia w godzinach popołudniowych. Program kursu obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych. Spotkania edukacyjne prowadzone są przez doświadczone położne, psychologa, lekarza pediatrę i lekarza dentystę.

Po zniesieniu restrykcji epidemicznych zajęcia będą odbywały się w trybie stacjonarnym we Wrocławskiej Szkole Rodzenia w Przychodni Stabłowice w pełnym wymiarze czasu tj.40 godzin -10 tygodni. Oferujemy zajęcia teoretyczne, ćwiczenia umiejętności oraz ćwiczenia gimnastyczne i relaksacyjne.

 

O PROGRAMIE

W programie uwzględnione są zagadnienia z zakresu ciąży, przygotowania do porodu i narodzin, połogu, karmienia piersią, opieki nad noworodkiem.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na zajęcia do bezpłatnej szkoły rodzenia, działającej w Przychodni Stabłowice ul. Stabłowicka 125 (tymczasowo online).

Do udziału zapraszamy Panie wraz z osobami towarzyszącymi.

 

HARMONOGRAM

W okresie rozprzestrzeniania się koronawirusa zajęcia odbywają się online. Kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych (4 godziny tygodniowo). Spotkania edukacyjne prowadzone są przez położne, psychologa, pediatrę, dentystę. Online nie obywają się zajęcia gimnastyczne i ćwiczenia relaksacyjne.

Po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią powrócimy do zajęć stacjonarnych. Zajęcia stacjonarne trwają przez 10 tygodni i odbywają się 2 razy, po 2 godziny w każdym tygodniu.

Terminy rozpoczęcia poszczególnych edycji kursów we Wrocławskiej Szkole Rodzenia ustalane są wg potrzeb i rozpoczynają się po skompletowaniu listy uczestników.

W 2022 roku planujemy realizację 18 edycji kursu, w systemie online i stacjonarnie.

 

REKRUTACJA

Zainteresowane Panie prosimy o zgłaszanie drogą telefoniczną w godzinach od 9.00-15.00 pod numerem 691852069 lub drogą elektroniczną na adres e mail: ljedrzejewska@spzoz.wroc.pl

Po zgłoszeniu zainteresowana ciężarna otrzymuje kartę zgłoszeń. Na podstawie informacji zawartych w karcie zgłoszeń następuje kwalifikacja do odpowiedniego cyklu kursu (kurs powinien rozpocząć się po 24 tygodniu ciąży).

Szersze informacje o organizacji i funkcjonowaniu Wrocławskiej Szkoły Rodzenia oraz o programie Zdrowa Mama i Dziecko skierowanego do Wrocławianek w ciąży można uzyskać także droga telefoniczną pod numerem 691 852 069 w każdy dzień tygodnia.

 

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Wywiad z dr n. med. Elżbietą Czyżewską na temat szkodliwego wpływu na rozwój dziecka  picia alkoholu przez kobiety w ciąży

 

Zadanie finansowane przez Miasto Wrocław

  Wrocław_miasto_spotkań_granat-01.jpg

 

PLACÓWKI WCZ REALIZUJĄCE TEN PROGRAM

PRZYCHODNIA STABŁOWICE

ul. Stabłowicka 125
54-062 Wrocław
tel. 71 354 31 69, 71 354 01 19
tel. medycyna pracy 71 352 05 69