Indywidualna edukacja zdrowotna połączona z nauką samokontroli poziomu cukru, umiejętnością podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy.

 

KOORDYNATOR PROGRAMU

Beata Józefowicz
tel. 71 335 29 69
e-mail: bjozefowicz@spzoz.wroc.pl

 

O PROGRAMIE

W ramach realizacji zadania we wrocławskich Placówkach Edukacyjnych prowadzone są szkolenia dla nauczycieli , personelu pomocniczego oraz rodziców/opiekunów uczniów na temat opieki, postępowania i żywienia oraz innych problemów związanych z opieką nad dzieckiem chorym na cukrzycę w Placówce Edukacyjnej .

Szkoły zainteresowane szkoleniami proszone są o składanie wniosków do Wrocławskiego Centrum Zdrowia ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław lub na e-maila:bjozefowicz@spzoz.wroc.pl

W ramach programu prowadzona jest również indywidualna edukacja zdrowotna połączona z nauką samokontroli poziomu cukru, umiejętnością podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy. Uczestnikami programu mogą być dzieci, młodzież i osoby dorosłe mieszkające na terenie miasta Wrocławia:

- zagrożone cukrzycą oraz z rozpoznaną cukrzycą

- z innymi zaburzeniami metabolicznymi,

oraz ich rodziny i opiekunowie.

Edukację zdrowotną prowadzą specjalnie przeszkolone pielęgniarki w tzw. Punktach Edukacyjnych.

Dodatkowo w ramach programu prowadzona jest edukacja dietetyczna.na potrzeby, której zostały opracowane poradniki zawierające jadłospisy dla osób chorych na cukrzycę typu I w przeliczeniu na: 1000-1300 kcal, 1400-1700 kcal, 1800 – 2100 kcal, 2250 –2500 kcal, 2600 –3000 kcal.

oraz chorych na cukrzycę typu II w przeliczeniu na 1200 kcal, 1500 kcal1800 kcal

Poradniki można pobrać na swój komputer i korzystać z nich w dogodnym czasie.

Poradnik dla osób chorych na cukrzycę typu I w przeliczeniu na 1000-1300 kcal
Poradnik dla osób chorych na cukrzycę typu I w przeliczeniu na 1400-1700 kcal
Poradnik dla osób chorych na cukrzycę typu I w przeliczeniu na 1800-2100 kcal
Poradnik dla osób chorych na cukrzycę typu I w przeliczeniu na 2200-2500 kcal
Poradnik dla osób chorych na cukrzycę typu I w przeliczeniu na 2600-3000 kcal
Poradnik dla osób chorych na cukrzycę typu II w przeliczeniu na 1200 kcal
Poradnik dla osób chorych na cukrzycę typu II w przeliczeniu na 1500 kcal
Poradnik dla osób chorych na cukrzycę typu II w przeliczeniu na 1800 kcal

 

HARMONOGRAM

Wykaz Punktów Edukacyjnych:

1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny                                                                                                                                                                                        

Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii 

ul. Borowska 213  

Edukator Diabetologiczny - edukacja prowadzona w  środę od godz.16.00 do 20.00, tel.kontaktowy: 508 230 050.                                                       

Obowiązuje telefoniczna rezerwacja wizyt.                                                                                                                                   

Edukator Diabetologiczny - konsultacje środa od godz.15.00 do 18.00, tel. kontaktowy: 506 108 520                                                                     

Obowiązuje telefoniczna rezerwacja wizyt.

Edukator Diabetologiczny - konsultacje poniedziałek od godz.15.00 do 18.00, tel. kontaktowy: 609 580 847.                                                  

Obowiązuje telefoniczna rezerwacja wizyt. 

 

2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. H. Kamieńskiego 73a
tel. 713 270 413
Dni i godziny przyjęć:
Poniedziałek 14.30-16.30

3. EMC Centrum Medyczne
ul. Krzywoustego 290
tel. 71 344 91 25
Dni i godziny przyjęć:
Czwartek 9.30-11.30

4. ZOZ Psie Pole
ul. Brucknera 47
tel: 71 727 60 01
Dni i godziny przyjęć:
Wtorki  12.00 - 14.00

5. Centrum Medyczne Polmed
ul.Grabiszyńska 208
tel. 887 414 883
Dni i godziny przyjęć:
poniedziałki 15.00 - 17.00

6. Praktyka Lekarza Rodzinnego
ul. Tarnogórska 1                                                                                                                                                                                                                      

tel. 713 421 725,713 421 723
Dni i godziny przyjęć:
wtorek 14.00 - 16.00

7. Specjalistyczna Opieka Lekarska Centrum Opieki Nad Ranami LECRAN                                                                                                                     

 ul. Trawowa 63 A                                                                                                                                                                                                                       

tel. 515 088 813                                                                                                                                                                                                                       

Dni i godziny przyjęć:                                                                                                                                                                                                        

piątek 10.00 - 12.00

8. Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ                                                                                                                                                                            

ul. Stabłowicka 125                                                                                                                                                                                                                    

tel. 71 352 05 69                                                                                                                                                                                                                    

Dni i godziny przyjęć:                                                                                                                                                                                                           

wtorek 15.00 - 17.00

Dietetyk: 

1. Przychodnia Stabłowice 
ul. Stabłowicka 125 , I piętro pokój nr 5                                                                                                                                                                                 

tel. 71 352 05 69
Dni i godziny przyjęć:
czwartki 16.00 - 20.00 

2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny                                                                                                                                                                                      

Klinika Endokrynologii i Diabetologi Wieku Rozwojowego   (tylko pacjenci leżący na oddziale)                                                                                   

ul. Chałubińskiego 2a.                                                                                                                                                                                                            

Dni i godziny przyjęć: wtorek  10.00 - 15.00                                                                                                                                                                 

czwartek 10.00 - 15.00

3. Uniwersytecki Szpital Kliniczny                                                                                                                                                                                         

Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii                                                                                                                                             

ul. Borowska 213  

Dietetyk - edukacja prowadzona w  czwartki od godz. 15.00 do 19.00, tel. kontaktowy: 501 005 579.                                                                      

Obowiązuje telefoniczna rezerwacja wizyt w czwartki od 15.00 do 19.00  

Dietetyk - edukacja prowadzona we wtorki od godz. 14.30 do 19.30 (co drugi wtorek)                                                                                                 

tel. kontaktowy: 884 884 414. Obowiązuje telefoniczna rezerwacja wizyt we wtorki od 14.30 do 19.30   

Psycholog -  edukacja prowadzona w  piątki od godz. 16.00 do 20.00   te. kontaktowy 695 404 300 ( preferowany kontakt sms)                    

 

Program finansowany przez Miasto Wrocław

Wrocław_miasto_spotkań_granat-01.jpg