Znak sprawy: CZP.082.30.2021.1.IBM   KONKURS PSY CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO+ PROJEKT UEKONKURS OFERT

Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zrealizowane  w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

 Okres obowiązywania umowy od dnia 25.10.2021 r. do 30.06.2022 r.

Termin składania ofert: 18.10.2021 r. w Centrum Zdrowia Psychicznego + przy ul. Ostrowskiego 13c we Wrocławiu.

Nr sprawy: DSP.243.15.2021.1.ACY

Dotyczy:

Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 30.09.2021 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

DPZ.42.2.28.2021.1.LJĘ do 22 września 2021r.

DPZ.42.2.29.2021.1.LJĘ do 22 września 2021r.

                                           Wrocław, 2021-09-15

ZNAK SPRAWY: DAT.241.17.2021.2.BWŁ

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Sukcesywną dostawę materiałów dezynfekcyjnych na potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z  regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

Zapytanie ofertowe na druk materiałów informacyjno-edukacyjnych w ramach Programu profilaktyki próchnicy zębów

Znak sprawy: DPZ.42.4.16.2021.1.KNA

Termin składania ofert: do 20.09.2021 do godz. 9.00

Wrocław, 13.09.2021 r.

Znak sprawy: DAT.241.16.2021.2.BWŁ

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Sukcesywną dostawę papieru toaletowego, ręczników papierowych, prześcieradeł papierowych i czyściwa.

Postępowanie prowadzone zgodnie z  regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

Zatrudnimy lekarza w poradni POZ

Zapytanie ofertowe na druk materiałów informacyjno-edukacyjnych w ramach Programu profilaktyki raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia.

Znak sprawy: DPZ.42.30.24.2020.1.KNA

Składanie ofert do 03.09.2021 do godz. 14.00

Wyniki zapytania ofertowego w załączniku

Zapytanie  ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie 6 szkoleń dla nauczycieli i 10 szkoleń dla uczniów  na temat opieki nad dzieckiem chorym na cukrzycę w placówce edukacyjnej.

Numer sprawy: DPZ.42.6.26.2021.1.BJÓ

składanie ofert do 02.09.2021 do godz. 14.30

Podkategorie

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawy prawne

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Organizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w Naszej Instytucji oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

Więcej o: Władze i ich kompetencje

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

Więcej o: Programy i raporty

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

Więcej o: Finanse i mienie

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Naszej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

Więcej o: Sprawozdania finansowe

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Naszej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

Więcej o: Załatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Więcej o: O BIP

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Pomoc BIP

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Naszej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Więcej o: Ogłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Więcej o: Zamówienia publiczne

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Więcej o: Zamówienia do 30 tysięcy euro

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Naszej Instytucji.

Więcej o: Praca w Naszej Instytucji