ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa serwera wraz z monitorem dla Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ
Znak sprawy: DIN.0420.4.2021
Termin składania ofert: 19.07.2021r. do godz. 10:00 Kontakt: 71 39 11 762 mail: infor@spzoz.wroc.pl
Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Dostawa serwera wraz z monitorem dla Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ”

 I. Zamawiający
Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000062603, adres: ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław, NIP: 8942460800, REGON: 000313331, BDO 000117707
II.Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Klasyfikacja zamówienia wg CPV: 48822000-6 - serwery komputerowe; 33195100-4 - monitory
Dostawa serwera wraz z monitorem dla Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ

III. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:
pisemnie na adres: Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ
ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław
a) e-mailem infor@spzoz.wroc.pl
b) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:
Arkadiusz Strzałkowski, Tomasz Sztuka tel. 71 39 11 762

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe - serwer i monitor pdf 1.62 MB astrzalkowski
Projekt umowy serwer pdf 687.49 KB astrzalkowski
Formularz ofertowy doc 255.00 KB astrzalkowski
klauzula informacyjna RODO pdf 713.69 KB astrzalkowski
Protokół z otwarcia ofert-19-07-2021 pdf 135.84 KB astrzalkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 09 lipiec 2021 12:22 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20 lipiec 2021 06:49 astrzalkowski