ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa switchy dla Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ

Znak sprawy: DIN.0425.1.2021

Termin składania ofert: 13-07-2021 g. 10:00 Kontakt: 71 39 11 762 mail: infor@spzoz.wroc.pl

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Dostawa switchy dla Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ”

I. Zamawiający

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000062603, adres: ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław, NIP: 8942460800, REGON: 000313331, BDO 000117707

II.Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Klasyfikacja zamówienia wg CPV: 32420000-3 – urządzenia sieciowe

Dostawa 10 przełączników sieciowych (switch) TL-SG3452 (następca: T2600G-52TS) lub równoważnych przeznaczonych do rozbudowy istniejącej infrastruktury teleinformatycznej WCZ SPZOZ.

III. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:

pisemnie na adres: Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ
ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław
a) e-mailem infor@spzoz.wroc.pl
b) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:
Arkadiusz Strzałkowski, Tomasz Sztuka tel. 71 39 11 762

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe - switche pdf 2.19 MB astrzalkowski
Zał. 3.2-Projekt umowy 05-07-2021 pdf 789.65 KB astrzalkowski
Zał 3.2.1 - protokól odbioru pdf 437.99 KB astrzalkowski
Formularz ofertowy - 05-07-2021 doc 270.50 KB astrzalkowski
Klauzula-obowiązek informacyjny pdf 713.69 KB astrzalkowski
Protokół z otwarcia ofert - 13-07-2021 pdf 127.13 KB astrzalkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 05 lipiec 2021 07:21 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 lipiec 2021 10:17 astrzalkowski