Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenerów na szkolenie z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), szkoleń w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”, zgodnie z załącznikami.

ZNAK SPRAWY: CZP.082.13.2021.1.IBM                          Termin składania ofert: 28.04.2021 godz. 9:00                  

 

  • Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie:

Trenerów na dwudniowe szkolenie z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)- 2 grup szkoleniowych średnio 15-20 osobowych. Pierwsza gruba obejmowałaby osoby, które nie uczestniczyły dotąd w szkoleniach z zakresu ICF, natomiast druga opierałaby się o zasoby i doświadczenie osób, które odbyły szkolenie w roku 2019.

Ramowy program szkolenia dla grupy I:
- test wejściowy
- potrzeba oraz cele ICF
- ICF Core Sets/ zestawy kluczowe ICF
- zintegrowany bio-psycho-społeczny model funkcjonowania i niepełnosprawności
- struktura i kody klasyfikacji
- kodowanie za pomocą ICF: kwalifikatory ICF

- analiza zależności pomiędzy środowiskiem (Kodowanie E), a aktywnością (D)
- dostępne narzędzia badawcze i możliwości kodyfikacji wg ICF
- tabela interwencji- planowanie i ewaluacja udzielanego wsparcia
- test końcowy- egzamin

Ramowy program szkolenia dla grupy II:
- przypomnienie podstawowych informacji dotyczących ICF
- porównanie dostępnych a wykorzystywanych przez personel narzędzi badawczych i możliwości kodyfikacji wg ICF
- tabela interwencji- planowanie i ewaluacja udzielanego wsparcia
- wykorzystanie/ analiza danych dostarczonych  przez ocenę ICF- przykłady analiz statystycznych, analiza danych do planowania polityki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego oraz usuwania barier środowiskowych/ systemowych i psychologicznych, a także adekwatnego systemu wsparcia.
- opis konkretnych przypadków zgodnie z ICF (analiza zanonimizowanych profili kategorialnych ICF sporządzonych w ramach zdobywanego doświadczenia przez personel Zamawiającego; analiza trudności oraz korzyści napotkanych na drodze nabywanego doświadczenia; analiza obszarów najbardziej kompatybilnych z klasyfikacją ICF).
- test końcowy- egzamin

  • Czas trwania szkolenia (dla dwóch grup): dwa razy po dwa dni x 8 godzin lekcyjnych, tj. 32 godziny w odstępie około tygodnia.
    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany programu oraz terminu szkoleń.

Szkolenie dostosowane do przeprowadzenia w formie Online na platformie ZOOM; przekazanie niezbędnych materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej.
 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie_ofertowe_szkolenie ICF_ogłoszenie pdf 1.12 MB ibanaszek
Zał.1_Formularz_ofertowy doc 349.50 KB ibanaszek
Zał.2_Opis_spełnienia_warunków_udziału pdf 728.95 KB ibanaszek
Zał.3_Oświadczenie_o_braku_powiązań_kapitałowych pdf 726.15 KB ibanaszek
Zał.4_Klauzula_informacyjna_RODO pdf 564.13 KB ibanaszek
Zał.5_Umowa_wzór pdf 928.67 KB ibanaszek
Protokół wyboru oferty pdf 364.18 KB ibanaszek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 kwiecień 2021 14:52 ibanaszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19 kwiecień 2021 16:21 ibanaszek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 kwiecień 2021 13:17 ibanaszek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 kwiecień 2021 13:20 ibanaszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05 maj 2021 10:42 ibanaszek