Konkurs ofert na realizację zadania: Organizacja i realizacja zadań w programie pn. Profilaktyka raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia

Składanie ofert do 28.11.2022 do godz. 11.00

Wrocław, 2022-10-10

ZNAK SPRAWY: DAT.241.25.2022.2.MRA

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Sukcesywną dostawę materiałów dezynfekcyjnych na potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia
SP ZOZ- powtórzony

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z  regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

Zapytanie ofertowe na usługę druku wraz z dostawą druków medycznych

Znak sprawy: DAT.241.24.2022.2.MRA

Składanie ofert do : 14.10.2022 do godz. 15.00

Zapytanie ofertowe "Promocja zdrowia psychicznego dla kobiet - mam z Ukrainy na terenie Wrocławia"

Znak sprawy: DPZ.42.5.8.2022.1.KNA

Składanie ofert do 11.10.2022 do godz. 10.00

 

Składanie ofert do: 05.10.2022 do godz. 9:00

 

Przedmiotem konkursu ofert jest: „Realizacja zadań z zakresu udzielania specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym i DDA/DDD” zgodnie z Warunkami Szczegółowymi Konkursu.

Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie zaprasza się  osoby prawne, jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, posiadające warunki i kwalifikacje do pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi zgodnie z rekomendacjami Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Wrocław, 2022-09-22

ZNAK SPRAWY: DAT.241.23.2022.2.MRA

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Sukcesywną dostawę materiałów dezynfekcyjnych na potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z  regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

 Wrocław, 21.09.2022 r.

 Znak sprawy: DAT.241.12.2022.2.BWŁ     

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Sukcesywną dostawę papieru toaletowego, ręczników papierowych, prześcieradeł papierowych i czyściwa.

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z  regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

Zapytanie ofertowe na Sukcesywną dostawę testów diagnostycznych na potrzeby Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ

Znak sprawy: DAT.241.21.2022.2.MRA

Składanie ofert do: 27.09.2022 do godz. 12.00