Zdrowa Matka i Dziecko

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom program zmienił formę zajęć z bezpośredniej na nauczanie online i poradnictwo specjalistyczne drogą telefoniczną.

Koordynator programu

Leokadia Jędrzejewska
tel. 691 852 069

Ośrodek Informacji i Edukacji zaprasza ciężarne, mamy karmiące piersią,rodziny do skorzystania z:


• poradnictwa laktacyjnego dla kobiet karmiących piersią, z problemami laktacyjnymi
od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-13.00, tel.do położnej 503 589 814


• poradnictwa specjalistycznego dla kobiet w ciąży, mam
w poniedziałki w godz. 17.00-19.00 tel. do położnej 667 977 735


• pomocy psychologicznej w doświadczaniu lęku związanego z aktualną sytuacją oraz
stanów napięć, wsparcia psychologicznego kobiet w ciąży, młodych matek i rodzin
telefonicznie lub za pomocą WhatsAppa, w poniedziałki w godz. 15.00-17.00 lub w innych
dniach ustalonych z psychologiem - tel. 660 786 335


Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00-16.00 można uzyskać od koordynatora programu informacje dotyczace prowadzonej edukacji przedporodowej, opieki okołoporodowej we Wrocławiu w okresie epidemii, wsparcia psychologicznego i laktacyjnego - telefonicznie lub w aplikacji WhatsApp-pod numerem 691 852 069.


O programie

Program skierowany jest do kobiet w ciąży, po porodzie, rodziców dzieci w każdym okresie życia. Obejmuje edukację zdrowotną i poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez położne, lekarzy (ginekologa, pediatry), pielęgniarki, dietetyka, pedagoga i psychologa.

Zajęcia edukacyjne dotyczą m.in.: przebiegu ciąży i porodu, stylu życia w okresie ciąży, dialogu z nienarodzonym dzieckiem, przygotowania do porodu, połogu, karmienia piersią i opieki nad noworodkiem/niemowlęciem, profilaktyki zakażeń wieku rozwojowego.

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ serdecznie zaprasza kobiety w ciąży wraz z osobami towarzyszącymi, mamy karmiące piersią, rodziców/opiekunów dzieci do uczestnictwa z zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę: położnych, ginekologa, pediatry, psychologa, pedagoga i dietetyka. Spotkania edukacyjne realizowane są w Punktach Informacyjno - Edukacyjnych zlokalizowanych w Przychodniach: Stare Miasto, Kozanów, Grabiszyn, Stabłowice.

Harmonogram


1. Punkt Informacyjno - Edukacyjny Przychodnia „Stare Miasto", pl. Dominikański edukacja zdrowotna i porad

 • edukacja zdrowotna i poradnictwo specjalistyczne dla kobiet ciężarnych i osób towarzyszących (zajęcia indywidualne, grupowe), przygotowanie do porodu, opieki nad noworodkiem (Szkoła Rodzenia)

poniedziałki w godz. 17.00-20.00

środy w godz. 17.00 – 20.00

kontakt z położnymi : 609 776 770, 691 852 069

 • poradnictwo specjalistyczne w zakresie opieki okołoporodowej (ginekolog)

środy w godz. 17.00-19.00

czwartki w godz. 17.00 – 19.00

kontakt: 691852069

 • poradnictwo laktacyjne dla matek, przygotowanie do karmienia piersią, wsparcie w karmieniu

poniedziałki i wybrane środy w godz. 16.00-19.00

kontakt z położną: 503 589 814

 • wsparcie psychiczne kobiet ciężarnych, rodziców, opiekunów

poniedziałki w godz. 17.00-19.00

środy w godz. 17.00-19.00

kontakt z psychologiem: 660786335 lub koordynator programu 691852069

 • stymulacja rozwoju dziecka od 3 m. do 3 lat, zabawy rozwijające, warsztaty dla rodziców z dziećmi

wtorki 16.00-18.00

kontakt: 691852069

 • poradnictwo w zakresie prawidłowego żywienia

w wybrane poniedziałki w godz. 16.00-18.00

kontakt: 603 299 979

2. Punkt Informacyjno - Edukacyjny Przychodnia „Kozanów", ul. Dokerska 9

 • poradnictwo specjalistyczne, edukacja ciężarnych i osób towarzyszących (zajęcia indywidualne, grupowe), przygotowanie do porodu, opieki nad noworodkiem(Szkoła Rodzenia)

poniedziałki w godz. 13:00-15:00

kontakt z położną: 609 776 770

 • poradnictwo specjalistyczne, edukacja pediatryczna rodziców, opiekunów

wtorki w godz. 15.40-16.40

kontakt z pielęgniarką: 71 373 88 42, 71 373 84 13

3. Punkt Informacyjno - Edukacyjny Przychodnia Grabiszyn, ul. Stalowa 50

 • poradnictwo specjalistyczne, edukacja ciężarnych i osób towarzyszących (zajęcia indywidualne, grupowe), przygotowanie do porodu, opieki nad noworodkiem(Szkoła Rodzenia)

poniedziałki w godz.16.00-19.00

kontakt z położną : 667 977 735

 • poradnictwo w zakresie prawidłowego żywienia

w wybrane poniedziałki w godz. 16.00-18.00

kontakt: 603 299 979

4. Punkt Informacyjno - Edukacyjny Przychodnia „Stabłowice", ul. Stabłowicka 125

 • poradnictwo specjalistyczne, edukacja pediatryczna rodziców, opiekunów (pediatra, pielęgniarka)

czwartki w godz.8.20-10.20

kontakt: 691 85 20 69

 • poradnictwo w zakresie prawidłowego żywienia

poniedziałki w godz. 12.00-14.00

kontakt z dietetykiem: 696976186

 • poradnictwo laktacyjne dla matek, wsparcie w karmieniu piersią

środy w godz. 16.00-19.00

kontakt z położną: 503 589 814

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wybranych spotkaniach edukacyjnych.

Program finansowany przez Miasto WrocławRekrutacja


Placówki WCZ realizujące ten program

Przychodnia Stare Miasto

pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław
tel. 71 344 43 63
tel. 71 344 80 85

Przychodnia Grabiszyn

ul. Stalowa 50
53-433 Wrocław
tel. 71 362 11 21
tel. 71 362 15 10

Przychodnia Kozanów

ul. Dokerska 9
54-142 Wrocław
tel. 71 373 88 42, 71 373 84 13
tel. 71 353 68 87 - poradnia ginekologiczna (telefon dostępny w czasie pracy poradni)

Przychodnia Stabłowice

ul. Stabłowicka 125
54-062 Wrocław
tel. 71 354 31 69, 71 354 01 19
tel. medycyna pracy 71 352 05 69

Inne programy zdrowotne

Program zmienił formę zajęć z bezpośredniej na nauczanie online i poradnictwo specjalistyczne drogą telefoniczną.

Indywidualna edukacja zdrowotna połączona z nauką samokontroli poziomu cukru, umiejętnością podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy.

Program skierowany do rodzin wielodzietnych posiadających wieloraczki (trojaczki, czworaczki) od narodzin do ukończenia pierwszego roku życia.

OD DNIA O1.06.2020 r. WZNAWIA SIĘ REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI U KOBIET, MIESZKANEK WROCŁAWIA, W CENTRUM DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ "MEDIX" .


Program pn. Profilaktyka raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia jest przedsięwzięciem wieloletnim. Stanowi on zmodyfikowaną metodologię programu realizowanego we Wrocławiu od 1995 r. pn. Program edukacyjno-diagnostyczny wczesnego wykrywania raka piersi „Samobadanie piersi".

Celem programu jest ograniczenie liczby dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością oraz innymi zaburzeniami okresu rozwojowego poprzez zwiększenie świadomości zagrożeń zdrowotnych wynikających ze złych nawyków żywieniowych i braku aktywności ruchowej oraz kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

Celem programu jest promocja zdrowia psychicznego, pomoc osobom doświadczonym chorobą psychiczną jak również ich najbliższemu otoczeniu oraz popularyzacja wiedzy na temat chorób psychicznych w społeczeństwie.

Ideą programu jest podniesienie wiedzy rodziców/opiekunów, nauczycieli nauczania przedszkolnego, a także dzieci w wieku 3-5 lat na temat zapobiegania chorobie próchnicowej, poprzez codzienną higienę jamy ustnej, naukę prawidłowego szczotkowania zębów, przestrzegania zaleceń dietetycznych oraz kształtowanie postawy prozdrowotnej przedszkolaków przez zabawę i naukę.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 18.03.2020r. do odwołania program w związku z pandemią Coronavirusa w postaci spotkań bezpośrednich zostaje zawieszony!

Spotkania korekcyjno-edukacyjne indywidualne prowadzone są w formie zdalnej za pomocą Skypa, Whatsappa lub telefonicznie.

Posiadamy możliwość przyjęcia kolejnych klientów do formy zdalnej po uprzedniej konsultacji telefonicznej.

Celem programu jest prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych jak i terapeutycznych dla osób stosujących przemoc zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez Sądy, kuratorów sądowych, MOPS, policję, zakłady karne itp.

Celem programu jest udzielanie specjalistycznej pomocy oraz wsparcia osobom uzależnionym od alkoholu, współuzależnionym i dorosłym dzieciom alkoholików. Prowadzenie edukacji grupowej w zakresie problematyki uzależnień dla różnych grup społecznych i zawodowych oraz podnoszenie umiejętności zawodowych realizatorów zadań z zakresu problematyki uzależnień,Celem programu jest redukcja szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych zażywaniem substancji psychoaktywnych.

Celem programu jest redukcja szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych podejmowaniem zachowań ryzykownych

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone osobom samotnie zamieszkującym w miejscu ich zamieszkania lub osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a najbliższa rodzina zobowiązana do takiej opieki (nawet razem zamieszkująca) nie może jej zapewnić.

Organizowanie i prowadzenie na terenie wrocławskich placówek edukacyjnych zajęć dotyczących znaczenia zdrowego żywienia w profilaktyce nadwagi, otyłości i innych zaburzeń okresu rozwojowego". Program finansowany przez Miasto Wrocław.

Konkurs wiedzy na temat HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.