Zdrowa Matka i Dziecko

Program skierowany jest do kobiet w ciąży, po porodzie, rodziców dzieci w każdym okresie życia. Obejmuje edukację zdrowotną i poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez położne, lekarzy (ginekologa, pediatry), pielęgniarki, dietetyka, pedagoga i psychologa.

Koordynator programu

Leokadia Jędrzejewska
tel. 691 852 069

Zajęcia edukacyjne dotyczą m.in.: przebiegu ciąży i porodu, stylu życia w okresie ciąży, dialogu z nienarodzonym dzieckiem, przygotowania do porodu, połogu, karmienia piersią i opieki nad noworodkiem/niemowlęciem, profilaktyki zakażeń wieku rozwojowego.


O programie


Szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom

Szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym dotyczą dzieci w wieku od 7 miesięcy do 3 lat wg. schematu podanego w ulotce – ulotka w załączeniu, lub pobrana bezpośrednio w Centrum Pomocy Rodzinie .

Rodzice, którzy wcześniej rozpoczęli szczepienia dzieci p. pneumokokom szczepionką Prevenar z własnej inicjatywy, mogą skorzystać ze szczepień według zasad ustalonych w programie.

Szczepienia odbywają się we Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Przychodnia Stare Miasto, pl. Dominikański 6.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

W DNIU SZCZEPIENIA NALEŻY PRZEDSTAWIĆ:

a) kartę „Rodzina Plus",

b) książeczkę zdrowia dziecka ,

c) zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o zgodności karty uodpornienia (szczepień) z książeczką zdrowia dziecka - druk w załączeniu.

Prosimy Rodziców o przestrzeganie zarejestrowanych terminów szczepień. W przypadku choroby dziecka prosimy o zgłoszenie tego faktu do Przychodni (nr telefonu jw.).

Wszystkie dzieci przed zaszczepieniem są badane przez lekarza.

Szczepienia finansowane są w całości przez Miasto Wrocław.Harmonogram

Program Zdrowa Matka i Dziecko realizowany jest we Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu w Punktach Informacyjno - Edukacyjnych zlokalizowanych w Przychodniach: Stare Miasto , Kozanów, Grabiszyn, Stabłowice.

1. Punkt Informacyjno - Edukacyjny Przychodnia Stare Miasto, pl. Dominikański 6

 • poradnictwo specjalistyczne, edukacja ciężarnych i osób towarzyszących, przygotowanie do porodu, opieki nad noworodkiem

poniedziałki w godz. 17.00-19.00

środy w godz. 17.00 – 20.00

kontakt z położnymi : 608778622, 501779863

 • poradnictwo specjalistyczne w zakresie opieki okołoporodowej

kontakt z ginekologiem:691852069

 • poradnictwo laktacyjne dla matek, przygotowanie i pomoc w karmieniu piersią

poniedziałki , wtorki w godz. 17.00-19.00

kontakt z położną: 608828703

 • wsparcie psychiczne kobiet ciężarnych, rodziców, opiekunów

poniedziałki w godz. 17.00-19.00

czwartki w godz. 17.00-19.00

kontakt z psychologiem: 660786335 lub koordynator programu 691852069

 • warsztaty pedagogiczne dla rodziców z dziećmi od 3 m. do 3 lat

wtorki 16.00-18.00

kontakt koordynator 691852069

 • poradnictwo dietetyczne

wybrane środy w godz. 16.00-18.00

kontakt koordynator 691852069

2. Punkt Informacyjno - Edukacyjny Przychodnia Kozanów, ul. Dokerska 9

 • poradnictwo specjalistyczne, edukacja ciężarnych i osób towarzyszących, przygotowanie do porodu, opieki nad noworodkiem

wtorki w godz. 15.15-16.15

kontakt z położną: 608778622

 • poradnictwo specjalistyczne, edukacja pediatryczna rodziców, opiekunów

wtorki w godz. 15.40-16.40

kontakt, rejestracja: 71 373 88 42, 373 84 13

3. Punkt Informacyjno - Edukacyjny Przychodnia Grabiszyn, ul. Stalowa 50

 • poradnictwo specjalistyczne, edukacja ciężarnych i osób towarzyszących, przygotowanie do porodu, opieki nad noworodkiem

poniedziałki w godz.15.30-19.30

kontakt z położną :6049394553

4. Punkt Informacyjno - Edukacyjny Przychodnia Stabłowice, ul. Stabłowicka 125

 • poradnictwo specjalistyczne, edukacja ciężarnych i osób towarzyszących, przygotowanie do porodu, opieki nad noworodkiem

poniedziałki w godz. 10.00-12.00

kontakt z położną: 601258584

 • poradnictwo specjalistyczne, edukacja pediatryczna rodziców, opiekunów

czwartki w godz.8.20-10.20

kontakt, rejestracja pediatra, pielęgniarka: 71 354 01 19, 354 31 69

 • poradnictwo dietetyczne

wybrane poniedziałki w godz. 12:00-14:00

kontakt rejestracja pediatra, pielęgniarka: 71 354 01 19, 354 31 69


Program finansowany przez Miasto WrocławRekrutacja


Placówki WCZ realizujące ten program

Przychodnia Stare Miasto

pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław
tel. 71 344 43 63
tel. 71 344 80 85

Przychodnia Grabiszyn

ul. Stalowa 50
53-433 Wrocław
tel. 71 362 11 21
tel. 71 362 15 10

Przychodnia Kozanów

ul. Dokerska 9
54-142 Wrocław
tel. 71 373 88 42, 71 373 84 13
tel. 71 353 68 87 - poradnia ginekologiczna

Przychodnia Stabłowice

ul. Stabłowicka 125
54-062 Wrocław
tel. 71 354 31 69, 71 354 01 19
tel. medycyna pracy 71 352 05 69

Inne programy zdrowotne

W roku 2017 Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ jest realizatorem zadania p.n.: Edukacja zdrowotna i aktywność fizyczna w profilaktyce wad postawy u dzieci i młodzieży w wieku 4-15 lat "Trzymaj się prosto".


W ramach programu prowadzona jest edukacja zdrowotna połączona z nauką samokontroli poziomu cukru, umiejętnością podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy.

Edukację zdrowotną prowadzą specjalnie przeszkolone pielęgniarki w tzw. Punktach Edukacyjnych.

Dodatkowo w ramach programu prowadzona jest edukacja dietetyczna.

Do Punktów Edukacyjnych nie obowiązuje rejestracja.

Program pn. Profilaktyka raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia jest przedsięwzięciem wieloletnim. Stanowi on zmodyfikowaną metodologię programu realizowanego we Wrocławiu od 1995 r. pn. Program edukacyjno-diagnostyczny wczesnego wykrywania raka piersi „Samobadanie piersi".

Celem programu jest ograniczenie liczby dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością oraz innymi zaburzeniami okresu rozwojowego poprzez zwiększenie świadomości zagrożeń zdrowotnych wynikających ze złych nawyków żywieniowych i braku aktywności ruchowej oraz kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

Celem programu jest promocja zdrowia psychicznego, pomoc osobom doświadczonym chorobą psychiczną jak również ich najbliższemu otoczeniu oraz popularyzacja wiedzy na temat chorób psychicznych w społeczeństwie.

Ideą programu jest podniesienie wiedzy rodziców/opiekunów, nauczycieli nauczania przedszkolnego, a także dzieci w wieku 3-5 lat na temat zapobiegania chorobie próchnicowej, poprzez codzienną higienę jamy ustnej, naukę prawidłowego szczotkowania zębów, przestrzegania zaleceń dietetycznych oraz kształtowanie postawy prozdrowotnej przedszkolaków przez zabawę i naukę.

Celem programu jest terapia dla sprawców przemocy zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez Sądy, kuratorów sądowych, MOPS, policję, zakłady karne.

Celem programu jest udzielanie specjalistycznej pomocy oraz wsparcia osobom uzależnionym od alkoholu, współuzależnionym i dorosłym dzieciom alkoholików. Prowadzenie edukacji grupowej w zakresie problematyki uzależnień dla różnych grup społecznych i zawodowych oraz podnoszenie umiejętności zawodowych realizatorów zadań z zakresu problematyki uzależnień,Celem programu jest redukcja szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych zażywaniem substancji psychoaktywnych.

Celem programu jest redukcja szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych podejmowaniem zachowań ryzykownych

W ramach działania programu osoby zmagające się z nałogiem palenia, zagrożone uzależnieniem od różnych substancji psychoaktywnych mogą uzyskać pomoc psychologa, specjalisty terapii uzaleznień, pedagoga.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone osobom samotnie zamieszkującym w miejscu ich zamieszkania lub osobom ,które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a najbliższa rodzina zobowiązana do takiej opieki (nawet razem zamieszkująca) nie może jej zapewnić. Mogą one być również świadczone w ośrodku wsparcia.Realizatorzy - opiekunowie , świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze posiadają specjalistyczne przygotowanie zawodowe. Zgodnie z art.50 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2004r. Nr 64, póz. 593 z późn. zm.)Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.