Trzymaj się prosto

Do końca roku 2017 Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ było realizatorem zadania p.n.: Edukacja zdrowotna i aktywność fizyczna w profilaktyce wad postawy u dzieci i młodzieży w wieku 4-15 lat "Trzymaj się prosto".


Koordynator programu

Piotr Wanatowicz
tel. 722-002-018
email: trzymajsieprosto@spzoz.wroc.pl


UWAGA - Termin wznowienia realizacji zadnia: "Trzymaj się prosto" w roku 2018 nie jest jeszcze znany. Prosimy śledzić informacje na naszej stronie internetowej.

Tymczasem zapraszamy do samodzielnych ćwiczeń w domu. U dołu strony znajdziecie Państwo filmy instruktażowe oraz informacje o zalecanych ćwiczeniach w formacie wygodnym do wydruku.


O programie


Uczestnicy otrzymują możliwość uczestniczenia w 6-tygodniowym cyklu zajęć gimnastyki korekcyjnej na sali gimnastycznej i /lub na basenie kąpielowym. Celem zajęć jest nauczenie poprawnego wykonywania ćwiczeń korekcyjnych, które będą potem wykonywane samodzielnie.


Ile kosztuje udział w ZAJĘCIACH?


Uczestnictwo w zajęciach jest finansowane z budżetu Miasta Wrocław i opłat uczestników. Rodzice są zobowiązani wnieść opłatę: 3 zł za jedne zajęcia na sali gimnastycznej oraz 4 zł za jedne zajęcia na basenie. Kwotę tę należy pomnożyć przez planowaną ilość zajęć. Przykłady:
- jeśli dziecko będzie chodzić na salę i basen 2 razy w tygodniu, opłata wyniesie:
(4 zł basen + 3 zł sala) * 6 tygodni * 2 razy w tygodniu = 84 zł
- jeśli dziecko będzie chodzić na salę i basen raz w tygodniu, opłata wyniesie:
(4 zł basen + 3 zł sala) * 6 tygodni = 42 zł
- jeśli dziecko korzysta jedynie z sali gimnastycznej raz w tygodniu, opłata wyniesie:
3 zł sala * 6 tygodni = 18 zł

 • UWAGA: Zajęcia "Trzymaj się prosto" w obecnej formule będą realizowane do 16.12.2017. W związku z powyższym prosimy o wpłaty wyliczonych kwot, obejmujących tylko zajęcia, w których uczestnicy wezmą udział. Jeśli pełna kwota już wpłaconych środków nie zostanie wykorzystana do 16.12.2017, będziemy zwracać nadpłatę jedynie na indywidualny wniosek wpłacającego.

Z opłat zwolnieni są członkowie rodzin wielodzietnych, posiadających wrocławską Kartę „Dwa plus trzy i jeszcze więcej" - Pamiętaj! chcąc skorzystać z tej możliwości należy okazać Kartę podczas pierwszych zajęć.

Opłatę wnieść należy po badaniach lekarskich kwalifikujących do programu. Wpłacać można przelewem na konto:
Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ
ul Podróżnicza 26/28; 53-208 Wrocław
nr: 11 1020 5226 0000 6802 0463 3469
W opisie przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz datę badania lekarskiego (data znajduje się na skierowaniu otrzymanym podczas badania lekarskiego).

Więcej szczegółów: regulamin zadania "Trzymaj się prosto" w postaci pliku pdf znajduje się w sekcji "MATERIAŁY DO POBRANIA", na dole poniższej strony.


Harmonogram


Zajęcia gimnastyki korekcyjnej i pływania korekcyjnego odbywają się w sześciu wrocławskich szkołach:

 • Szkole Podstawowej nr 3, ul. Bobrza 27
  • Poniedziałek 16:15-17:00 basen
  • Wtorek 17:00-17:45 sala gimnastyczna
  • Piątek 16:15-17:00 basen; 17:15-18:00 sala gimnastyczna

 • Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17, ul. Wieczysta 105
  • Poniedziałek 16:00-16:45 sala gimnastyczna; 17:00-17:45 basen
  • Środa 16:00-16:45 sala gimnastyczna; 17:00-17:45 basen

 • Szkole Podstawowej nr 18, ul. Poznańska 26
  • Wtorek 15:30-16:00 sala gimnastyczna; 16:00-16:45 basen
  • Wtorek 16:45-17:30 basen; 17:45 -18:30 sala gimnastyczna
  • Czwartek 17:15-18:00 sala gimnastyczna; 18:15-19:00 basen
  • Czwartek 19:00-19:45 basen; 20:00-20:45 sala gimnastyczna

 • Szkole Podstawowej nr 50, ul. Czeska 38
  • Wtorek 16:10-16:55 sala gimnastyczna; 17:00-17:45; basen
  • Wtorek 17:50-18:35 basen; 18:40-19:25 sala gimnastyczna
  • Czwartek 16:10-16:55 sala gimnastyczna; 17:00-17:45 basen
  • Czwartek 17:50-18:35 basen; 18:40-19:25 sala gimnastyczna
 • Sportowej Szkole Podstawowej nr 72, ul. Trwała 17-19
  • Wtorek 17:00-17:45 sala gimnastyczna – dzieci młodsze
  • Czwartek 18:05-18:50 sala gimnastyczna; 19:00-19:45 basen

 • Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 ul. Zemska 16c
  • Czwartek 15:55-16:40 sala gimnastyczna; 16:45- 17:30 basen (także gimnastyka w wodzie dla dzieci niepływających)
  • Sobota 12:40-13:25 sala gimnastyczna 13:35 -14:20 basen; 14:20-15:05 basen (także gimnastyka w wodzie dla dzieci niepływających)

UWAGA! - Zajęcia wstrzymane do momentu uruchomienia zadania, przewidywany termin kwiecień 2018

Zapisy i terminy zajęć w szkołach są ustalane z rehabilitantem podczas spotkania w szkole. Zgłaszać należy się 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Możliwość uczestnictwa w zajęciach w danej lokalizacji zależy od dostępności miejsc w grupie dla danego przedziału wiekowego ćwiczących.

Na zajęcia zabrać należy skierowanie od lekarza, które stanowi formę biletu, oraz dowód wpłaty lub Kartę „Dwa plus trzy i jeszcze więcej". Podczas zajęć na sali gimnastycznej konieczny jest wygodny strój do ćwiczeń. Nie jest wymagane obuwie sportowe (zajęcia odbywają się boso). Na zajęcia na basenie zabrać należy strój kąpielowy, czepek i obuwie zmienne.


Rekrutacja


Uczestnikami zadania są dzieci i młodzież w wieku od 4 do 15 lat, (do ukończenia szkoły gimnazjalnej), których rodzice rozliczają podatek dochodowy w jednym z urzędów skarbowych właściwych dla miasta Wrocławia.

Do uczestnictwa w zajęciach kwalifikują lekarze specjaliści. Badania kwalifikujące są bezpłatne.

Badania kwalifikujące odbywają się:

 • w Szkole Podstawowej nr 3 na ulicy Bobrzej 27 (gabinet pielęgniarki szkolnej nad basenem, wejście przez część sportową szkoły)
 • w Szkole Podstawowej nr 50 na ulicy Czeskiej 38 (gabinet pielęgniarki szkolnej nad basenem, wejście przez część sportową szkoły)
 • w Szkole Podstawowej nr 18 na ulicy Poznańskiej 26 (gabinet pielęgniarki szkolnej)
 • w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na ulicy Zemskiej 16c (gabinet pielęgniarki szkolnej)
 • w Ośrodku Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji "Celmed" na ulicy Dziadoszańskiej 29 (wejście - róg ulic Dziadoszańskiej i Setnej) gabinet nr 1

Na wizytę w szkołach i Ośrodku "Celmed" zarejestrować się można telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00 dzwoniąc pod nr tel: 725-141-730. UWAGA! od 29.12.2017 telefon rejestracji nieczynny.

 • Badania odbywają się także we Wrocławskim Centrum SPA na ulicy Teatralnej 10-12 - rejestracja pod nr tel: 71 348-80-57 lub 885-590-039

UWAGA! - Rekrutacja wstrzymana do momentu uruchomienia zadania, przewidywany termin kwiecień 2018


JAK ĆWICZYĆ W DOMU?


Codzienne, samodzielne ćwiczenia w domu są integralną częścią zadania "Trzymaj się prosto". Podczas wizyty u lekarza każdy uczestnik otrzymuje ilustrowany instruktaż ćwiczeń (wersja elektroniczna instruktażu oraz wersja do samodzielnego druku znajdują sie w dziale "materiały do pobrania" u dołu strony), dzienniczek ćwiczeń (stanowiący część skierowania na zajęcia) oraz zestaw naklejek motywacyjnych. Każda wizyta na zajęciach oznaczana jest przez fizjoterapeutę wklejeniem niebieskiej naklejki do dzienniczka ćwiczeń. W pozostałe dni ćwiczenia powinny być wykonywane w domu. Polecamy ćwiczyć zgodnie z instruktażem, do którego ćwiczenia opracowała dr Anna Kołcz-Trzęsicka. Wykonanie pełnego zestawu ćwiczeń nie powinno zająć więcej niż 20 minut. Ćwiczenia mogą być wykonywane przez osoby w każdym wieku - do wspólnych ćwiczeń zachęcamy także rodziców.

Poprawny sposób wykonywania ćwiczeń obrazują poniższe filmy. Każdy z filmów zawiera ten sam zestaw ćwiczeń wykonywany przez uczestników w różnym wieku:

Gimnazjaliści:

Szkoła podstawowa:

Przedszkolaki:


Po zakończeniu ćwiczeń danego dnia, opiekunowie dziecka wklejają do dzienniczka naklejkę z logo "Trzymaj się prosto".

Po zakończeniu dziewięciotygodniowego cyklu ćwiczeń (6 tygodni ćwiczeń na sali gimnastycznej, basenie i w domu a następnie 3 tygodnie samodzielnych ćwiczeń w domu), należy zgłosić się do lekarza na badanie kontrolne. Podczas badania lekarz oceni postępy dziecka i, jeśli uzna to za uzasadnione, wypisze skierowanie na kolejny sześciotygodniowy cykl ćwiczeń.

Nad stroną merytoryczną zdania "Trzymaj się prosto" czuwa nasz patron naukowy: kierownik Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dr hab. n. med. prof. nadzw. Małgorzata Paprocka-Borowicz,

Zadanie współfinansowane przez Miasto Wrocław

Placówki WCZ realizujące ten program

Inne programy zdrowotne

W ramach programu prowadzona jest edukacja zdrowotna połączona z nauką samokontroli poziomu cukru, umiejętnością podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy.

Program skierowany do rodzin wielodzietnych posiadających wieloraczki (trojaczki, czworaczki) od narodzin do ukończenia pierwszego roku życia.

Program skierowany jest do kobiet w ciąży, po porodzie, rodziców dzieci w każdym okresie życia. Obejmuje edukację zdrowotną i poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez położne, lekarzy (ginekologa, pediatry), pielęgniarki, dietetyka, pedagoga i psychologa.

Program pn. Profilaktyka raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia jest przedsięwzięciem wieloletnim. Stanowi on zmodyfikowaną metodologię programu realizowanego we Wrocławiu od 1995 r. pn. Program edukacyjno-diagnostyczny wczesnego wykrywania raka piersi „Samobadanie piersi".

Celem programu jest ograniczenie liczby dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością oraz innymi zaburzeniami okresu rozwojowego poprzez zwiększenie świadomości zagrożeń zdrowotnych wynikających ze złych nawyków żywieniowych i braku aktywności ruchowej oraz kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

Celem programu jest promocja zdrowia psychicznego, pomoc osobom doświadczonym chorobą psychiczną jak również ich najbliższemu otoczeniu oraz popularyzacja wiedzy na temat chorób psychicznych w społeczeństwie.

Ideą programu jest podniesienie wiedzy rodziców/opiekunów, nauczycieli nauczania przedszkolnego, a także dzieci w wieku 3-5 lat na temat zapobiegania chorobie próchnicowej, poprzez codzienną higienę jamy ustnej, naukę prawidłowego szczotkowania zębów, przestrzegania zaleceń dietetycznych oraz kształtowanie postawy prozdrowotnej przedszkolaków przez zabawę i naukę.

Celem programu jest prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych jak i terapeutycznych dla osób stosujących przemoc zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez Sądy, kuratorów sądowych, MOPS, policję, zakłady karne itp.

Celem programu jest udzielanie specjalistycznej pomocy oraz wsparcia osobom uzależnionym od alkoholu, współuzależnionym i dorosłym dzieciom alkoholików. Prowadzenie edukacji grupowej w zakresie problematyki uzależnień dla różnych grup społecznych i zawodowych oraz podnoszenie umiejętności zawodowych realizatorów zadań z zakresu problematyki uzależnień,Celem programu jest redukcja szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych zażywaniem substancji psychoaktywnych.

Celem programu jest redukcja szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych podejmowaniem zachowań ryzykownych

W ramach działania programu osoby zmagające się z nałogiem palenia, zagrożone uzależnieniem od różnych substancji psychoaktywnych mogą uzyskać pomoc psychologa, specjalisty terapii uzaleznień, pedagoga.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone osobom samotnie zamieszkującym w miejscu ich zamieszkania lub osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a najbliższa rodzina zobowiązana do takiej opieki (nawet razem zamieszkująca) nie może jej zapewnić.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.