Edukacja zdrowotna w profilaktyce nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży

Celem programu jest ograniczenie liczby dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością oraz innymi zaburzeniami okresu rozwojowego poprzez zwiększenie świadomości zagrożeń zdrowotnych wynikających ze złych nawyków żywieniowych i braku aktywności ruchowej oraz kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

Koordynator programu

Beata Józefowicz
tel. 71 335 29 69
email: bjozefowicz@spzoz.wroc.pl

Program ma za zadanie:

- zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości dzieci, młodzieży oraz rodziców o zagrożeniach zdrowotnych wynikających z nadwagi, otyłości oraz innych zaburzeń okresu rozwojowego

- kształtowanie nawyków prawidłowego odżywiania u dzieci, młodzieży i rodziców

- ocenę stanu zdrowia odbiorców programu

- motywowanie do aktywności ruchowej

O programie

Harmonogram

Uczestnikom programu oferujemy:

1. Indywidualną edukację zdrowotną prowadzoną przez specjalistów ( w formie stacjonarnej w Przychodni Wrocław Stare Miasto na pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu w poniedziałki od godz. 16.00 do 18.00)

W ramach wizyt uzyskacie Państwo porady psychologa, fizjoterapeuty/rehabilitanta i dietetyka.

Konsultacje u specjalistów odbywać się będą od 3 sierpnia 2020 do 30 listopada 2020r w

Na konsultacje obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem tel.722 086 776,

Rejestracja czynna w poniedziałki w godz: od 9.00 do 13.00
Przed zgłoszeniem się na konsultacje prosimy o wypełnienie arkusza wywiadu i kalendarza żywieniowego wg załączonej instrukcji oraz przyniesienie ich na wizytę u dietetyka.

Ponadto przez dietetyka, psychodietetyka oraz psychologa prowadzona będzie edukacja telefoniczna oraz on line.

2.Grupowe zajęcia w zakresie zdrowego żywienia

Warsztaty kulinarne prowadzone w formie ćwiczeń praktycznych. Tematem będą np. „Zdrowe słodycze". Warsztaty trwają około 60 minut a dzieci uczestniczą w warsztatach wraz z rodzicami/opiekunami.

W ramach programu każde dziecko zakwalifikowane do programu ma możliwość możliwość skorzystania wraz z Rodzicem/Opiekunem z warsztatów kulinarnych . Zajęcia prowadzone będą w: czwartki w godzinach od 17.00 do 19 piątki w godzinach od 17.00 do 19.00 soboty w godzinach od 10.00 do 12.00 ( zgodnie z rejestracją). Miejsce Realizacji: Centrum Edukacyjne "Technoludek" we Wrocławskim Parku Technologicznym ul. Duńska 9. Wrocław. Dojazd autobusem 136 ( przystanek przy sklepie LIDL). Każdy warsztat trwać będzie około 60 minut i prowadzony będzie w formie ćwiczeń praktycznych i teoretycznych. Rodzice/Opiekunowie otrzymają telefoniczne zaproszenie do skorzystania z warsztatów .

Realizator Zadania : Akademia Żywienia Elżbieta Sworobowicz tel. 664 275 953

3 .Grupowe zajęcia aktywności fizycznej

1)

zajęcia na basenie prowadzone będą przez terapeutów pod nadzorem ratownika. Zajęcia w wodzie odbywać się będą w sposób umożliwiający ćwiczenie osobom , które nie posiadają umiejętności pływania. Zakres ćwiczeń będzie dostosowany do poziomu umiejętności grupy. W trakcie zajęć będą wykorzystywane profesjonalne akcesoria wymuszające zwiększenie aktywności fizycznej

zgodnie z grafikiem, ważne od 13.08.2020 do 06.09.2020

  • PONIEDZIAŁKI: godzina 14:15 - 2 tory , zajęcia dla .dzieci niepływających
  • CZWARTKI godzina 17:15 - 2 tory , zajęcia dla dzieci niepływających
  • CZWARTKI godzina 18:15 - 1 tor, zajęcia dla dzieci pływających

2) zajęcia w terenie

ŚRODY godzina 16:15, zajęcia w terenie

Rodzice/Opiekunowie dzieci otrzymają telefoniczne zaproszenie do skorzystania z zajęć aktywności ruchowej .

Miejsce realizacji: Wrocławskie Centrum SPA ul. Teatralna 10-12, tel. kom: 609 160 872, pok@spa.wroc.plOPŁATY

Udział w programie jest dobrowolny i nieodpłatny.

Program jest w całości finansowany przez Miasto Wrocław.
Rekrutacja


Rekrutacja prowadzona jest przez pielęgniarki medycyny szkolnej. Pielęgniarki typują do programu dzieci na podstawie badań przesiewowych przeprowadzonych we wrocławskich szkołach podstawowych ( klasy I, III, V ) . Ponadto każde dziecko, u którego pielęgniarka szkolna lub rodzic stwierdzi nieprawidłowości związane z okresem rozwojowym tj. otyłość lub nadwagę może również zgłosić się na edukację.

Wytypowane przez pielęgniarki medycyny szkolnej dzieci zgłaszają się wraz z rodzicami/opiekunami na edukację zdrowotną, podczas której dziecko objęte jest opieką lekarza pediatry, dietetyka, psychologa i rehabilitanta.Program finansowany przez Miasto Wrocław


Placówki WCZ realizujące ten program

Inne programy zdrowotne

Program zmienił formę zajęć z bezpośredniej na nauczanie online i poradnictwo specjalistyczne drogą telefoniczną.

Indywidualna edukacja zdrowotna połączona z nauką samokontroli poziomu cukru, umiejętnością podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy.

Program skierowany do rodzin wielodzietnych posiadających wieloraczki (trojaczki, czworaczki) od narodzin do ukończenia pierwszego roku życia.

OD DNIA O1.06.2020 r. WZNAWIA SIĘ REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI U KOBIET, MIESZKANEK WROCŁAWIA, W CENTRUM DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ "MEDIX" .


Program pn. Profilaktyka raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia jest przedsięwzięciem wieloletnim. Stanowi on zmodyfikowaną metodologię programu realizowanego we Wrocławiu od 1995 r. pn. Program edukacyjno-diagnostyczny wczesnego wykrywania raka piersi „Samobadanie piersi".

Uprzejmie informujemy Wrocławianki w ciąży (niezależnie od czasu jej trwania), że po przerwie wznawiamy działalność Ośrodków Informacji i Edukacji. Wszelkich informacji udziela koordynator programu.

Celem programu jest promocja zdrowia psychicznego, pomoc osobom doświadczonym chorobą psychiczną jak również ich najbliższemu otoczeniu oraz popularyzacja wiedzy na temat chorób psychicznych w społeczeństwie.

Ideą programu jest podniesienie wiedzy rodziców/opiekunów, nauczycieli nauczania przedszkolnego, a także dzieci w wieku 3-5 lat na temat zapobiegania chorobie próchnicowej, poprzez codzienną higienę jamy ustnej, naukę prawidłowego szczotkowania zębów, przestrzegania zaleceń dietetycznych oraz kształtowanie postawy prozdrowotnej przedszkolaków przez zabawę i naukę.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 18.03.2020r. do odwołania program w związku z pandemią Coronavirusa w postaci spotkań bezpośrednich zostaje zawieszony!

Spotkania korekcyjno-edukacyjne indywidualne prowadzone są w formie zdalnej za pomocą Skypa, Whatsappa lub telefonicznie.

Posiadamy możliwość przyjęcia kolejnych klientów do formy zdalnej po uprzedniej konsultacji telefonicznej.

Celem programu jest prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych jak i terapeutycznych dla osób stosujących przemoc zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez Sądy, kuratorów sądowych, MOPS, policję, zakłady karne itp.

Celem programu jest udzielanie specjalistycznej pomocy oraz wsparcia osobom uzależnionym od alkoholu, współuzależnionym i dorosłym dzieciom alkoholików. Prowadzenie edukacji grupowej w zakresie problematyki uzależnień dla różnych grup społecznych i zawodowych oraz podnoszenie umiejętności zawodowych realizatorów zadań z zakresu problematyki uzależnień,Celem programu jest redukcja szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych zażywaniem substancji psychoaktywnych.

Celem programu jest redukcja szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych podejmowaniem zachowań ryzykownych

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone osobom samotnie zamieszkującym w miejscu ich zamieszkania lub osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a najbliższa rodzina zobowiązana do takiej opieki (nawet razem zamieszkująca) nie może jej zapewnić.

Organizowanie i prowadzenie na terenie wrocławskich placówek edukacyjnych zajęć dotyczących znaczenia zdrowego żywienia w profilaktyce nadwagi, otyłości i innych zaburzeń okresu rozwojowego". Program finansowany przez Miasto Wrocław.

Konkurs wiedzy na temat HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.