Zapytanie ofertowe

Opracowanie graficzne, druk i dostawa ulotek oraz plakatów informacyjnych


DATA PUBLIKACJI: 2016-11-21

ZNAK SPRAWY:

ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie graficzne, druk i dostawę ulotek oraz plakatów

Na podstawie art. 4 pkt.8 PZP

ZAMAWIAJĄCY

Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław,
tel. 71 39 11 757 , fax: 71 316 00 04, adres strony internetowej: www.spzoz.wroc.pl

Godziny urzędowania pn-pt.7.30-15.00

NIP 894 24 60 800, REGON 000313331

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie graficzne ulotek oraz plakatów, ich druk i dostawę do siedziby Zamawiającego

Nazwa

Ilość

Format

Specyfikacja

Termin realizacji

ULOTKI

5 000 szt.

A5

- jednostronne

- full color (4x4)

- papier: kreda błysk, min.130

do 2 tyg. od zlecenia zamówienia

PLAKATY

15 szt.

A2

- jednostronne

- full color (4x0)

- papier: kreda błysk, min. 130g

do 2 tyg. od zlecenia zamówienia

  1. Treść informacji oraz logotyp dostarczy Zamawiający niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej cenowo oferty.
  2. Ze względu na to, iż ulotka i plakat maja informować o zmianie lokalizacji oferent będzie musiał przygotować mapkę z nową lokalizacją.
  3. Ostateczny kształt materiałów wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

MIEJSCE DOSTAWY:

Wrocław, ul. Podróżnicza 26/28

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

do 2 tygodni od zlecenia zamówienia.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

1.Cena – 80%

2.Ocena dotychczasowych realizacji – 20%

WARUNKI PŁATNOŚCI:

1.Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi po zrealizowanym prawidłowo zamówieniu, według cen przedstawionych w ofercie.

2.Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy.

3.Ze względu na ograniczenia finansowe, oferty firm mogą zostać odrzucone.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ OFERENCI

1.Aktualne dokumenty firmy: NIP, REGON, KRS lub wypis z CEiDG

2.Oferta cenowa Wykonawcy na wykonanie kompletnej usługi na opracowanie graficzne, druk i dostawę ulotek i plakatów stanowiąca załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

3.Dotychczasowe realizacje (mogą być przedstawione w formie linku do strony)

4.Specyfikacja techniczna oferowanych druków.

OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym za pierwszy dzień ww. okresu uznaje się dzień składania ofert

ZŁOŻENIE OFERT

Oferty należy składać do dnia 25.11.2016 do godz. 13.00 w siedzibie WCZ SPZOZ,

ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław (sekretariat, pok. nr 104 Ip.), lub mailowo na adres: mszczesniak@spzoz.wroc.pl

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami, w tym do ewentualnych dalszych negocjacji parametrów złożonych ofert jest: Monika Szczęśniak (e-mail: mszczesniak@spzoz.wroc.pl,
tel. 71 391 17 57)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, po przeprowadzeniu negocjacji z Oferentami (forma negocjacji : mailowa, telefoniczna, bezpośrednia) zamieści na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.