Zapytanie ofertowe

Dostawa drukarki etykiet/kodów kreskowych na potrzeby Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ


DATA PUBLIKACJI: 2016-10-07

ZNAK SPRAWY: WCZ-SI/544/7A/2016

Dostawa drukarki etykiet/kodów kreskowych na potrzeby Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ

I. Zamawiający
Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław

NIP: 894-24-60-800 REGON: 000313331

II. Opis przedmiotu zamówienia

CPV: 30232100-5

Fabrycznie nowy zestaw walizkowy Dymo RHINO 6000 (zawartość zestawu: drukarka RHINO 6000, oprogramowanie RHINO CONNECT, walizka, kaseta z etykietami nylonowymi o szerokości 24 mm, białymi do czarnego nadruku, kaseta z etykietami winylowymi o szerokości 9 mm, białymi do czarnego nadruku, akumulator litowo-jonowy, zasilacz sieciowy, kabel USB ) – 1 sztuka;

CPV: 30232100-5

Fabrycznie nowa kaseta z etykietami Rhino D1 Standard, 1" (24mm), druk czarny na białym tle (S0720930) – 4 sztuki

Fabrycznie nowa kaseta z etykietami Rhino D1, ½" (12mm), winylowa, druk czarny na białym tle (S0718600) – 1 sztuka

Fabrycznie nowa kaseta z etykietami Rhino D1, ½" (12mm), winylowa, druk czarny na żółtym tle (S0718450) – 1 sztuka

III. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 18.10.2016 r. do g. 10.00

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna:

- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- zawierać cenę netto i brutto łącznie dla całości zamówienia,

- osobę kontaktową z danymi teleadresowymi.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: infor@spzoz.wroc.pl , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław do dnia 11-10-2016r. do g. 11:00

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 11-10-2016r. o g. 11:30, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 11-10-2016r. do g. 12:00 w siedzibie zamawiającego. Wszyscy oferenci otrzymają informację w postaci elektronicznej o rozstrzygnięciu postępowania.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej

VII. Termin płatności

Termin płatności: 14 dni od daty dostarczenia zamówienia.

VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Arkadiusz Strzałkowski, Marek Dziarski pod numerem telefonu 71 39 11 762 oraz adresem email: infor@spzoz.wroc.pl

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.